Nykreditbanken er åbnet i Skjern Å

Fredag den 16. april 2021 var der glæde ved Skjern Å. Endelig kunne Danmarks største privatfinansierede miljø- og gydebankeprojekt nemlig indvie den nye gydebanke, som Nykredits Fond har været med til at finansiere.

På grund af corona var indvielsen kun for få inviterede, heriblandt Miljøminister Lea Wermelin, der fik æren af at klippe snoren.

Miljøminister Lea Wermelin indvier den nye gydebanke sammen med Niels Vestermark, formand for Sportsfiskerforeningen af 1943

Formålet med projektet har været at forbedre de fysiske forhold i Skjern Å til gavn for fiskearterne laks, stalling, havørred og hav- og flodlampretter, som alle er truede eller opmærksomhedskrævende arter.

Niels Vestermark, der er formand for Sportsfiskerforeningen af 1943, er stolt og imponeret over den betydelige opbakning projektet har fået fra mange forskellige sponsorer.

Der er blevet udlagt i alt 500 kubikmeter gydegrus og resultatet er 5 gydebanker af varierende størrelse. Hver gydebank har fået sponsorens navn, ligesom navnet tillige fremgår af de kort over Skjern Å, der udleveres til lystfiskere.

Nykredits Fond er glade for at have støttet op om projektet, der vil være til gavn for levedygtigheden og miljøet i og omkring Skjern Å.