Nykredits Fonds Arkitekturpris går til arkitekterne Frank Maali og Gemma Lalanda

Vinderen af Nykredits Fonds Arkitekturpris 2019 er arkitekterne Frank Maali og Gemma Lalanda, der sammen har drevet arkitektvirksomheden Maali & Lalanda siden 2000.

Arkitekturprisen er med sine 500.000 kr. til hovedprisen den største i Skandinavien – og er blevet uddelt hvert år siden 1987. Det er bestyrelsen i Nykredits Fond, der vælger vinderen på bagrund af en indstilling fra et fagkyndigt udvalg.

Arkitekterne Frank Maali & Gemma Lalanda har ifølge prisudvalget gjort sig bemærket med en række renovering og ombygninger – blandt andet Strandingsmuseet i Thorsminde, Enghave Kirke og Mogens Dahl Koncertsal.

Formand for Nykredits Fond, Nina Smith, glæder sig over, at fonden igen kan være med til at sætte fokus på det høje niveau blandt arkitekter i Danmark.

”Vi har en stolt arkitektonisk tradition i Danmark, som Frank Maali og Gemma Lalanda på fineste viderefører. De fortjener derfor den kollegiale anerkendelse, der ligger i at modtage Nykredits Fonds Arkitekturpris,” siger Nina Smith.

Ud over hovedprisen uddeles hvert år også Motivationsprisen og Bæredygtighedsprisen. I år uddeles der også en særlig hæderspris på 50.000 kr., som tilfalder arkitekt Peter Andreas Sattrup fra Danske Arkitektvirksomheder. Han anerkendes for udgivelsen “ARKITEKT – dokumenter din værdiskabelse”. Publikationen er resultat af et langt forsknings- og formidlingsarbejde, der viser de økonomiske, sociale og miljømæssige effekter af arkitekturen.

Motivationsprisen er uddelt siden 1991 og lyder på 250.000 kr. Prisen gives til yngre, talentfulde arkitekter, som har gjort sig bemærket i branchen. Prisen er tænkt som en opmuntring til at fortsætte og videreudvikle et allerede synligt talentfuldt arbejde.

Prisen tildeles i år Mads Møller og Simon Vinzent fra tegnestuen Arcgency. Tegnestuen er især kendt for sin brug af udtjente containere som byggesten i opbygningen af nye strukturer spændende fra enfamiliehuse til studieboliger og kontorer.

Nykredits Fonds Bæredygtighedspris tildeles for 2019 til Anders Lendager fra Lendager Group. Prisen har været uddelt siden 2015 og gives til arkitekter, som udover at gøre noget særligt for arkitekturen også har særlig fokus på, at arkitektur, miljø og klima går op i en højere enhed. Med prisen følger 250.000 kr.

Lendager Group er stiftet i 2011 og har en målsætning om at være Danmarks førende bæredygtige tegnestue. Lendager Group har specialiseret sig i bæredygtighed og bruger cirkulær økonomi som redskab til at udvikle bæredygtige bydele, bygninger og organisationer.

I år uddeles der også en særlig Hæderspris på 50.000 kr., som tilfalder arkitekt Peter Andreas Sattrup fra Danske Arkitektvirksomheder. Han anerkendes for sin udgivelse ”Arkitekt – dokumenter din værdiskabelse”. Publikationen er resultatet af et langt forskningsarbejde, som viser den økonomiske, sociale og miljømæssige effekt af arkitekturen.

Priserne uddeles i dag d. 23. maj hos Nykredit på Kalvebod Brygge i København fra klokken 16:30.

Yderligere oplysninger: Kontakt pressechef i Forenet Kredit Mathias Bencke Fremmen, +45 51 28 67 72