Det støtter vi

Det støtter vi

Både Forenet Kredit og Nykredit har ambitioner om, at koncernen skal yde lån til hele Danmark og derigennem bidrage til udvikling i by og på land.

Den ambition er Nykredits Fond med til at understøtte ved at yde støtte til projekter, der gavner udviklingen i byerne og levedygtigheden i lokalsamfundene, og som støtter op om lokale fællesskaber eller foreninger.

Nykredits Fond målretter sine midler til initiativer, der:

  • Tages i fællesskab af en gruppe af borgere: Lokalt engagement og fællesskab er en central ressource, når nye projekter skal udtænkes, finansieres, gennemføres og drives. Projekter, som Nykredits Fond støtter, vil være sat i gang/bakket op af en lokal gruppe af borgere, fx en forening, et landsbyråd, en erhvervsklub, en studenterorganisation eller en anden frivillig sammenslutning e.l. For os handler det dog ikke om, hvor mange mennesker, der står bag projektet, men hvor mange mennesker projektet kommer til at gavne på sigt.
  • Har relation til bygninger, boliger eller nærmiljø: Nykredits fundament er finansiering af ejendomme, hvilket også indgår i Nykredits Fonds formålsparagraf. Derfor vil projekter som Nykredits Fond støtter, som udgangspunkt være knyttet til boliger, bygninger eller nærmiljø.
  • Bidrager til at opbygge mere levedygtige landsbyer eller mere inkluderende byområder: Projekter som Nykredits Fond støtter, falder i én af følgende to projektkategorier: Levedygtige landsbyer eller Inkluderende byer. Vi tror på, at her skal være godt at leve og bo. Derfor støtter vi projekter, der gør noget ekstra for deres lokalmiljø.

Fokus på bredde, byggeri og fællesskaber

Nykredits Fond er en mindre fond, som gerne vil bredt ud til alle landets regioner. For at gøre gavn så mange steder som muligt, støtter fonden som hovedregel ikke projekter med mere end 500.000 kr. Og oftest gerne mindre. Men fonden giver gerne donationer til projekter, der også har opbakning andre steder fra, men foretrækker stadig, at donationen fra Nykredits Fond kan mærkes, og gør en forskel.

Fonden har derudover fire årlige uddelinger: Tre arkitekturpriser og et medarbejderferielegat, målrettet medarbejderne i Nykredit-koncernen.

Desuden støtter fonden også initiativer af forskningsmæssig eller kulturel art, især med relation til byggesektoren. Vi støtter også op om de fællesskaber, der er i almene boligselskaber, andelsforeninger, ejerforeninger og lignende. Så længe det kommer en større skare til gavn.

Er det relevant for dig at søge Nykredits Fond?

En god tommelfingerregel, når du overvejer at søge Nykredits Fond, er at sætte dig grundigt ind i fondens formål og tidligere støttede projekter. På en måde undgår du at søge forgæves. Se, hvad fonden tidligere har støttet her.

Er du i tvivl om dit projekt falder inden for rammerne af Nykredits Fonds formål, så er du velkommen til at kontakte os på [email protected] eller tlf. 44551500. Bemærk at fondens telefontid er fredage kl. 10-13.

Gode råd til fondsansøgningen

Er du i tvivl om, hvordan du skriver en god fondsansøgning? Få råd og inspiration her.