Det støtter vi

Det støtter vi

Både Forenet Kredit og Nykredit har ambitioner om, at koncernen skal yde lån til hele Danmark og derigennem bidrage til udvikling i by og på land.

Hør, hvad det har betydet for Fjordglimt Forsamlingshus at få støtte fra Nykredits Fond.

Den ambition er Nykredits Fond med til at understøtte ved at yde støtte til projekter, der gavner udviklingen i byerne og levedygtigheden i lokalsamfundene, og som støtter op om lokale fællesskaber eller foreninger.

Nykredits Fond målretter sine midler til initiativer, der:

  • Tages i fællesskab af en gruppe af borgere: Lokalt engagement og fællesskab er en central ressource, når nye projekter skal udtænkes, finansieres, gennemføres og drives. Projekter, som Nykredits Fond støtter, vil være sat i gang/bakket op af en lokal gruppe af borgere, fx en forening, et landsbyråd, en erhvervsklub, en studenterorganisation eller en anden frivillig sammenslutning e.l. For os handler det dog ikke om, hvor mange mennesker, der står bag projektet, men hvor mange mennesker projektet kommer til at gavne på sigt.
  • Har relation til bygninger, boliger eller nærmiljø: Nykredits fundament er finansiering af ejendomme, hvilket også indgår i Nykredits Fonds formålsparagraf. Derfor vil projekter som Nykredits Fond støtter, som udgangspunkt være knyttet til boliger, bygninger eller nærmiljø.
  • Bidrager til at opbygge mere levedygtige landsbyer eller mere inkluderende byområder: Projekter som Nykredits Fond støtter, falder i én af følgende to projektkategorier: Levedygtige landsbyer eller Inkluderende byer. Vi tror på, at her skal være godt at leve og bo. Derfor støtter vi projekter, der gør noget ekstra for deres lokalmiljø.

Fokus på bredde, byggeri og bæredygtighed – og fællesskaber

Nykredits Fond er en mindre fond, som gerne vil bredt ud til alle landets regioner. For at gøre gavn så mange steder som muligt, støtter fonden som hovedregel projekter med minimum 20.000 kr. og maksimum 500.000 kr. Fonden giver også gerne donationer til projekter, der også har opbakning andre steder fra, men foretrækker stadig, at donationen fra Nykredits Fond kan mærkes, og gør en forskel. Derfor støtter fonden typisk projekter med et samlet budget på mellem 20.000 kr. og 1.500.000 kr. Undtagelser kan dog forekomme. 

Bæredygtighed er et centralt parameter for Nykredits Fond. I forbindelse med uddelinger i 2024 vil bestyrelsen derfor som noget særligt prioritere projekter, der lægger vægt på energiforbedring af boliger og bygninger.

Desuden støtter fonden også initiativer af forskningsmæssig eller kulturel art, især med relation til byggesektoren. Vi støtter også op om de fællesskaber, der er i almene boligselskaber, andelsforeninger, ejerforeninger og lignende. Så længe det kommer en større skare til gavn. 

Fonden uddeler midler til fondsansøgere fire gange årligt. Derudover uddeles én gang årligt Nykredits Fonds tre arkitekturpriser samt et medarbejderferielegat, målrettet medarbejderne i Nykredit-koncernen. 

Hør, hvad det har betydet for Aalborg Cable Park at få støtte fra Nykredits Fond.

Er det relevant for dig at søge Nykredits Fond?

Hvis du overvejer at søge om støtte fra Nykredits Fond, er det vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i fondens formål. På den måde undgår du at søge forgæves. Vi har samlet svar på en række gængse spørgsmål om at søge og modtage midler fra Nykredits Fond. Du finder vores Q&A her.

Det er også en god ide, hvis du orienterer dig i, hvilken type projekter der tidligere har modtaget støtte fra fonden. Se tidligere støttede projekter her.