Det støtter vi

Der gives primært støtte til projekter med relation til byggeri, bolig og almennyttige initiativer

Tidligere uddelinger

Nykredits Fond har igennem årene støttet en lang række projekter

Ansøg Nykredits Fond

Sidste uddeling i 2021 finder sted 3. november med ansøgningsfrist 3. oktober.

Nykredits Fond målretter sine midler til initiativer, der:

Tages i fællesskab af en gruppe af borgere
Har relation til bygninger, boliger eller nærmiljø
Bidrager til levedygtige landsbyer og inkluderende byområder

Fakta om Nykredits Fond

Nykredits Fond administrerer en grundkapital på 100 mio.kr., samt en reservefond. Overskuddet heraf kan anvendes til uddelinger i overensstemmelse med fondens formål.

Er du ansøger?

Fonden bevilliger hvert år et beløb til uddelinger i overensstemmelse med fondens formål og strategi. Forenet Kredits mærkesager og Nykredits samfundsløfte er retningslinjer for fordelingen af fondsmidlerne.

Det er ikke muligt at søge som privatperson.

Seneste nyt fra Nykredits Fond