Det støtter vi

Der gives primært støtte til projekter med relation til byggeri, bolig og almennyttige initiativer

Tidligere uddelinger

Nykredits Fond har igennem årene støttet en lang række projekter

Ansøg Nykredits Fond

På grund af corona og Finanstilsynets opfordring til at tilbageholde udbytter, er næste uddeling udskudt til april 2021. Du kan stadig ansøge frem til 22. marts 2021

Nykredits Fond målretter sine midler til initiativer, der:

Tages i fællesskab af en gruppe af borgere
Har relation til bygninger, boliger eller nærmiljø
Bidrager til levedygtige landsbyer og inkluderende byområder

Anne Lene Jørgensen, arkitekt MAA ved Varmings Tegnestue modtager Nykredits Fonds Arkitekturpris 2020

I 2020 uddeles Nykredits Fonds Arkitekturpriser til arkitekter, der har udmærket sig inden for restaurering og bevarelse af dansk kulturarv. Hovedprisen på 500.000 kroner går i år til Anne Lene Jørgensen, arkitekt MAA v. Varmings Tegnestue. Derudover uddeles tre andre priser.

Fakta om Nykredits Fond

Nykredits Fond administrerer en grundkapital på 100 mio.kr., samt en reservefond. Overskuddet heraf kan anvendes til uddelinger i overensstemmelse med fondens formål.

Næste uddeling foregår i april 2021.

Er du ansøger?

Fonden bevilliger hvert år et beløb til uddelinger i overensstemmelse med fondens formål og strategi. Forenet Kredits mærkesager og Nykredits samfundsløfte er retningslinjer for fordelingen af fondsmidlerne.

Det er ikke muligt at søge som privatperson.

Seneste nyt fra Nykredits Fond