Nykredits Fond uddeler til fællesskaber, projekter med relation til bygninger samt landsbyer og byområder. Se mere her.

Nykredits Fond målretter sine midler til initiativer, der:

Tages i fællesskab af en gruppe af borgere

Har relation til bygninger, boliger eller nærmiljø

Bidrager til levedygtige landsbyer og inkluderende byområder

Det støtter vi

Der gives primært støtte til projekter med relation til byggeri, bolig og almennyttige initiativer

Tidligere uddelinger

Nykredits Fond har igennem årene støttet en lang række projekter

Ansøg Nykredits Fond

Ansøgninger behandles to gange årligt. Ansøgningsfrist: Marts og Oktober

Fakta om Nykredits Fond

Nykredits Fond administrerer en grundkapital på 100 mio.kr., samt en reservefond. Overskuddet heraf kan anvendes til uddelinger i overensstemmelse med fondens formål.

Derudover besluttede Forenet Kredits repræsentantskab i 2019 at give tilskud på 12,5 mio. kr. til Nykredits Fond.

Arkitekturprisen 2019_Møntergaarden_Maali & Lalanda

Skandinaviens største
Arkitekturpris

Nykredits Arkitekturpris er Skandinaviens største. Prisen er på 500.000 kr. og uddeles hvert år til en eller flere arkitekter, som – personligt eller gennem deres værker – har gjort noget særligt for byggeriet (fx bygningsarkitektur, bygningskunst eller byplanlægning). Nykredits Fond har uddelt prisen siden 1987.

Arkitekturprisen 2019_Møntergaarden_Maali & Lalanda

Er du ansøger?

Fonden bevilliger hvert år et beløb til uddelinger i overensstemmelse med fondens formål og strategi. Forenet Kredits mærkesager og Nykredits samfundsløfte er retningslinjer for fordelingen af fondsmidlerne.

Det er ikke muligt at søge som privatperson.