Privatlivs- og cookiepolitik

Behandling af personoplysninger

Gå til Cookiepolitikken

Fonden udgør den dataansvarlige enhed som defineret i Persondataforordningen og er dermed ansvarlig for, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen, herunder de sikkerhedstekniske krav. Henvendelser vedrørende behandling af dine persondata skal rettes til fonden.

Hvilke oplysninger registrerer vi og hvorfor?

Under udfyldelsen af ansøgningsskemaet bliver du bedt om at indtaste en række oplysninger, heriblandt dine personoplysninger. Personoplysningerne indgår i sagsbehandlingen af din ansøgning om fondsmidler, herunder i den eventuelt opfølgende kommunikation med dig som ansøger eller med de øvrige angivne kontaktpersoner i projektejers organisation.

De oplysninger, vi indsamler om dig, er nødvendige for, at vi kan gennemføre en fagligt forsvarlig og korrekt ansøgningsbehandling.

Vi indsamler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger:

Navn, adresse, e-mail, telefonnummer, navn på ansøgers organisation, forening eller virksomhed og eventuelt CVR-nummer på denne samt tilknyttede bankregistrerings- og kontonumre. Kun i forbindelse med ansøgning som privatperson beder vi desuden om CPR-nummer samt personlige kontooplysninger.

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme oplysninger”):

CPR-nummer og private kontooplysninger er nødvendige for sagsbehandlingen, hvis du ansøger som privatperson.

Øvrige typer af følsomme personoplysninger som eksempelvis racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold og oplysninger om helbredsmæssige og seksuelle forhold eller seksuel orientering, genetiske og biometriske data indsamles ikke og vil alene forekomme i vores sagssystem, hvis du af egen drift har indsendt dem.

Kilder:

Vi indsamler alene oplysninger direkte fra dig via hjemmesidens onlineansøgningsskema eller sendt pr. mail, som du har udfyldt med henblik på at lade fonden vurdere en ansøgning.

Formål med indsamlingen:

Vi indsamler personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag:

Persondataforordningens artikel 6.1.f (Persondata, der er nødvendige for forfølgelsen af fondens legitime interesser samt

Persondataforordningens artikel 6.1.c (Persondata, der er nødvendige for at overholde en retlig forpligtelse om indberetning og dokumentation af uddelinger)

De legitime interesser er:

– at kunne kommunikere direkte i forbindelse med ansøgningsbehandlingen.

– at kunne anvende personoplysningerne i forbindelse med udbetaling af midler samt under den eventuelt efterfølgende løbende projektkommunikation eller afsluttende afrapportering.

De retlige interesser er:

– at kunne efterleve vores indberetningspligt efter skattekontrolloven, hvorefter alle uddelinger skal indberettes til SKAT.

Modtagere:

Vi deler som udgangspunkt ikke dine personoplysninger med andre. Dog kan vores eksterne IT-leverandører i forbindelse med support få adgang til oplysningerne. Det vil i så fald ske inden for rammerne af databehandleraftaler, der lever op til persondataforordningen.

Da fonden efter skattekontrolloven er indberetningspligtig til SKAT for samtlige uddelinger, bliver du som privatperson bedt om at oplyse dit CVR- eller CPR-nummer. Dette videregives til SKAT ved indberetning af uddelingen.

Vores eksterne IT-leverandører er underlagt kravene i databeskyttelseslovgivningen i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og Schweiz vedrørende opbevaring af data fra Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og Schweiz.

Opbevaring:

Vi opbevarer personoplysningerne, så længe de tjener de ovennævnte formål: Ansøgnings­behandling, projektkommunikation, projektopfølgning, skatteindberetning og bogføring.

Vi opbevarer alene CPR-numre på de ansøgere, som modtager en bevilling. Skulle ansøgningen få afslag, sletter vi personoplysningerne, inklusiv eventuelt CPR-nummer, efter endt sagsbehandling.

Fonden er forpligtet til at opbevare bilags-, bogførings- og regnskabsmateriale i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører.

Dine rettigheder i forhold til persondata

Du har ret til at bede om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger. Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af den behandling, der har fundet sted, før du tilbagekaldte dit samtykke.

Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed – i Danmark er det Datatilsynet – se mere på datatilsynet.dk

Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, kan du henvende dig til fonden.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til her nævnte rettigheder. Dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Cookies

En cookie er en lille tekstfil, der gemmes af din browser når du besøger en hjemmeside. En cookie kan indeholde tekst, tal eller f.eks. en dato, men der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies. Den er heller ikke et program, og kan ikke indeholde virus.

Hvad bruger vi cookies til?

Cookies kan tjene mange formål, som groft kan opdeles i følgende:

 • Tekniske forhold og personlige indstillinger. Hvis en hjemmeside skal huske personlige indstillinger, for eksempel din favoritby i vejrudsigten, eller hvilke varer du har lagt i en indkøbskurv.
 • Statistik og trafiksporing: Så dem, der driver hjemmesiden, kan følge med i de besøgendes adfærd – og derigennem forbedre oplevelsen.
 • Målrettet annoncering: Så dem, der driver hjemmesiden, kan vise reklamer, der er målrettet dig, ud fra hvilke andre hjemmesider som du har besøgt.

Hvilke cookies anvender vi på hjemmesiden?

På hjemmesiden anvender vi kun få cookies, til trafiksporing og til enkelte tekniske forhold.

Trafiksporing gennem Google Analytics

På hjemmesiden indsamler vi statistik over, hvordan brugerne anvender websitet og hvordan de er kommet hertil. Så kan vi følge med i hvad der måske kan gøres bedre, for eksempel når brugerne søger på bestemte ord, men ikke finder det de ønsker. Statistikken anvendes udelukkende i opsummeret form, hvor den enkelte maskine ikke kan identificeres. Oplysningerne kan derfor heller ikke bruges til at identificere dig som enkeltperson. Analytics data gemmes i 14 måneder, så vi kan se udviklingen år for år.

Trafiksporing gennem Sociale Medier

På vores hjemmeside har vi ønsket at vise hvor mange, der deler indholdet på hjemmesiden på de sociale medier. Det kræver at vi henter oplysninger fra Facebook, Twitter, m.fl., som alle placerer en række cookies. Det giver os mulighed for at spore, hvor mange der deler siderne fra hjemmesiden. De sociale medier kan desuden benytte disse cookies til målrettet annoncering.

Trafiksporing gennem YouTube

På vores hjemmeside viser vi videoer fra YouTube og Vimeo. Dem kan vi ikke slå fra individuelt, så hvis du benytter vores hjemmeside accepterer du disse cookies. YouTube og Vimeo benytter cookies til at lære om hvor deres video’er bliver afspillet fra.

Trafiksporing gennem Pingdom.net

På vores hjemmeside benytter vi en række cookies fra Pingdom.net til at måle hastigheden som brugerne får vist siderne med. Så kan vi løbende overvåge og forbedre brugeroplevelsen.

Brugeroptimering gennem Hotjar.com

På vores hjemmeside kan vi benytte vi en række cookies og scripts fra hotjar.com til løbende at overvåge og forbedre brugeroplevelsen.

Særligt om Facebook, Twitter og LinkedIn (tredjeparts-cookies)

På enkelte af vores hjemmesider kan du linke til/benytte Like-knap til Facebook, Twitter og LinkedIn. Du skal være opmærksom på, at hvis du gør det, modtager Facebook, Twitter og LinkedIn tekniske data om din browser, IP-adresse, og hvilke sider du besøger. Når du benytter disse tjenester, er det deres cookie-regler, der gælder.

Du kan læse mere på erhvervsstyrelsen.dk om cookies og det juridiske grundlag i ”bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr (cookiebekendtgørelsen).

Tekniske Cookies

Vi benytter altid en simpel cookie til at vise om du har sagt ja eller nej til cookies. Hvis du har sagt nej tak til cookies, så er det den måde, vi husker dit valg på. I visse tilfælde bruger vi også en række cookies til at holde styr på din vej rundt på hjemmesiden, og nogle af de valg, du træffer undervejs. Desuden sætte systemet bag hjemmeside en cookie (has_js) som fortæller om din browser understøtter javascript.

Hvis ikke jeg ønsker cookies?

Samtykke til anvendelse af cookies, tilbagekaldelse af samtykke, afvisning og sletning af cookies

Første gang du besøger  Forenet Kredits hjemmeside, vises en meddelelse om anvendelse af cookies. Du giver samtykke til anvendelse af cookies ved at klikke videre på siden eller ved at klikke på en funktion. Hvis du klikker på linket ”Nej tak til cookies”, sættes der ingen cookies bortset fra funktionsnødvendige cookies.

Vi gemmer dog en cookie for at huske dit valg, og der vil ved dit næste besøg på siden ikke blive anvendt andre cookies, hvis du har sagt ”Nej tak”.

Ønsker du at tilbagekalde dit samtykke eller helt at undgå cookies, skal du slå cookies fra i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at adgangen til nykreditsfond.dk og
https://nykreditsfond.grant.nu kan være begrænset, hvis du ikke ønsker at afgive oplysninger om dig selv.

Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne, afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services, du ikke kan bruge, fordi de forudsætter, at webstedet kan huske de valg, du foretager.

Alle browsere tillader, at du sletter cookies enkeltvis eller alle på en gang. Hvordan du gør det, afhænger af, hvilken browser du anvender. Følg links nedenfor for at få vejledninger til din browser. Husk, at bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle. Benytter du en PC med en nyere browser, kan du slette dine cookies ved at bruge genvejstasterne: CTRL+SHIFT+Delete

 • Internet Explorer
 • Chrome
 • Firefox
 • Safari
 • Flash cookies (gælder for alle browsere)
 • iPhone, iPad og andet fra Apple
 • Telefoner med styresystemet Android
 • Telefoner med Windows 7

Cookiepolitik

Hjemmesidens cookiepolitik er baseret på kravene i ”Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr”. Bekendtgørelsen indeholder en række regler angående information om og samtykke til, hvilke cookies der lagres på din computer.

Bekendtgørelse: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139279
Vejledning: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=140089

[privacycontrols]