Om os

Nykredits Fond administrerer en grundkapital på 100 mio.kr., samt en reservefond. Overskuddet heraf kan anvendes til uddelinger i overensstemmelse med fondens formål. Derudover besluttede Forenet Kredits repræsentantskab i 2022 at give tilskud på op til 30 mio. kr. til Nykredits Fond.

Nykredits Fond administreres af Forenet Kredit, der er foreningen bag Nykredit og Totalkredit.

Formål

Fondens formål er at yde økonomisk støtte til fremme af initiativer inden for dansk erhvervsliv, især med tilknytning til byggesektoren, herunder præmiering af anerkendelsesværdigt byggeri, andre formål med tilknytning til Nykredits realkreditvirksomhed, initiativer af forskningsmæssig eller kulturel art, især med relation til byggesektoren samt andre formål af almennyttig karakter, medlemmer af Foreningen Nykredit (Forenet Kredit) eller personale i Nykredit A/S, der uforskyldt er kommet i økonomiske vanskeligheder, feriemæssige eller rekreative formål for medarbejdere i Nykredit A/S.

Læs fondens vedtægter (pdf)


Historie

Gennem tiden har fonden givet et række donationer til projekter i det danske erhvervsliv – særligt inden for byggesektoren. Fonden har også givet støtte til forskningsmæssige eller kulturelle formål.

Der har tidligere kunnet ansøges af alle via Nykredits Fonds hjemmeside (som hidtil har været en underside til Nykredits hjemmeside). For nogle år siden måtte denne mulighed dog lukkes ned, idet afkastet på fondens grundkapital (grundet det lave renteniveau) var for lavt, og der dermed ikke var tilstrækkelige midler at uddele af.

Derudover har Nykredits Fond siden 1987 uddelt Skandinaviens største Arkitekturpris: Nykredits Fonds Arkitekturpris. Denne pris er de senere år blevet suppleret af en Motivationspris og en Bæredygtighedspris.

Mærkesag og løfte

Forenet Kredit har som en af sine tre mærkesager at yde Dansk realkredit. Også om 200 år..

Nykredit har formuleret et samfundsløfte om at ”være til stede i hele Danmark og bidrage til udvikling i by og på land”.

Bestyrelsen i Nykredits Fond

Nykredits Fonds bestyrelse består af syv personer

Michael Demsitz

Formand

Preben Sunke

Næstformand

Benny Kirkegaard

Bestyrelsesmedlem

Inge Sand

Medarbejdervalgt

Lotte Eskesen

Bestyrelsesmedlem

Karsten Beltoft

Bestyrelsesmedlem

Michael Kaas-Andersen

Bestyrelsesmedlem