Det støtter vi

Det støtter vi

Både Forenet Kredit og Nykredit har ambitioner om, at koncernen skal yde lån til hele Danmark og derigennem bidrage til udvikling i by og på land.

Den ambition er Nykredits Fond med til at understøtte ved at yde støtte til projekter, der gavner udviklingen i byerne og levedygtigheden i lokalsamfundene, og som støtter op om lokale fællesskaber eller foreninger.

Nykredits Fond målretter sine midler til initiativer, der:

  • Tages i fællesskab af en gruppe af borgere: Lokalt engagement og fællesskab er en central ressource, når nye projekter skal udtænkes, finansieres, gennemføres og drives. Projekter, som Nykredits Fond støtter, vil være sat i gang/bakket op af en lokal gruppe af borgere, fx en forening, et landsbyråd, en erhvervsklub, en studenterorganisation eller en anden frivillig sammenslutning e.l.
  • Har relation til bygninger, boliger eller nærmiljø: Nykredits fundament er finansiering af ejendomme, hvilket også indgår i Nykredits Fonds formålsparagraf. Derfor vil projekter som Nykredits Fond støtter, som udgangspunkt være knyttet til boliger, bygninger eller nærmiljø.
  • Bidrager til at opbygge mere levedygtige landsbyer eller mere inkluderende byområder: Projekter som Nykredits Fond støtter, falder i én af følgende to projektkategorier: Levedygtige landsbyer eller Inkluderende byer.

Fonden har derudover fire årlige uddelinger: Tre arkitekturpriser og et medarbejderferielegat, målrettet medarbejderne i Nykredit-koncernen.

Desuden støtter fonden også initiativer af forskningsmæssig eller kulturel art, især med relation til byggesektoren samt andre formål af almennyttig karakter. Ligeledes støtter fonden medlemmer af Forenet Kredit eller personale i Nykredit A/S, der uforskyldt er kommet i økonomiske vanskeligheder. Se fondens vedtægter her.

Derudover bevilliger bestyrelsen i fonden hvert år et beløb til uddelinger i overensstemmelse med fondens formål og strategi. Forenet Kredits mærkesager og Nykredits samfundsløfte er retningslinjer for fordelingen af fondsmidlerne, og der vil blive lagt vægt på, at alle regioner har adgang til at søge og også får tildelt midler, således at der ikke bliver en utilsigtet skævdeling af uddelingerne fra fonden.

Er det relevant for dig at søge Nykredits Fond?

Er du i tvivl om dit projekt falder inden for rammerne af Nykredits Fonds formål, så er du velkommen til at kontakte os på nykreditsfond@nykredit.dk eller tlf. 44551500.

Gode råd til fondsansøgningen

Er du i tvivl om, hvordan du skriver en god fondsansøgning? Få råd og inspiration her.