Fra mindesmærke i Trondheim til byggeri mod malaria i Tanzania: Her er årets modtagere af Skandinaviens største arkitekturpris

Nykredits Fond har endnu engang overrakt sine prestigefyldte arkitekturpriser. Hovedprisen er med sine 500.000 kroner Skandinaviens største og uddeles til en eller flere arkitekter, som – personligt eller gennem deres værker – har gjort noget særligt for byggeriet.

Årets tema for Nykredits Fonds Arkitekturpriser er Helheder: Den store skala, det brede udsyn. Et tema, hvor der sættes spot på inddragelse af de omkringliggende miljøer, landskaber og stemninger – både i og udenfor landets grænser.

Modtageren af dette års arkitekturpris er landskabsarkitekt Marianne Levinsen, der ejer Marianne Levinsen Landskaber ApS. Med sine hovedværker som Tietgen Kollegiet, CBS campusområde, Vadehavscentret samt det store mindesmærke for terrorangrebet på Utøya i Trondheim i Norge, har Marianne Levinsen til stadighed fokus på alsidighed og det brede spektrum. Formand for prisudvalget, arkitekt Mette Tony, begrunder årets modtager: 

”Marianne Levinsens vedholdende evne til at etablere høj kvalitet og et poetisk nærvær i sine landskaber gør, at hun er aktuel og relevant i dag – mere end nogensinde. Hun beriger vores fysiske miljø og skaber de landskabelige oplevelser, der bliver pejlemærker for os alle og de kommende generationer. Marianne Levinsen er på alle måder en værdig modtager af Nykredits Fonds arkitekturpris”.

Også formand for Nykredits Fond Nina Smith ser Marianne Levinsen som den helt rigtige modtager:

”Vi har en stolt arkitektonisk tradition i Danmark, som Marianne Levinsen på fineste vis viderefører. Hun fortjener derfor den kollegiale anerkendelse, der ligger i at modtage Nykredits Fonds Arkitekturpris”.

Også Marianne Levinsen selv anser prisen som en stor ære:

”Nykredits Fond sætter pris på arkitekturen – og det har jeg nu personligt fået at mærke. Det er en meget stor glæde og ære at blive udpeget til en så fornem pris som denne”.

Ud over hovedprisen på 500.000 kroner uddeler Nykredits Fond også en Motivationspris og en Bæredygtighedspris på 250.000 kroner, samt en Hæderspris på 50.000 kroner.

Motivationsprisen på 250.000 kroner uddeles til en eller flere talentfulde arkitekter, og er en hjælp til at videreudvikle på et allerede synligt talentfuldt arbejde. I år går Motivationsprisen til arkitekterne Søren Johansen og Sebastian Skovsted, som ejer Johansen Skovsted Arkitekter. De endnu unge arkitekter tilhører en årgang af fagets udøvere, der arbejder insisterende på en arkitektonisk kvalitet i det fåmælte. Med deres projekt for ombygningen af de tre pumpestationer i deltaet ved Skjern Å i Ringkøbing Fjord (2015-2016) gjorde de sig for alvor bemærket – både herhjemme og i udlandet – som særligt begavede og ekstremt dygtige arkitekter, der på én gang formår at omsætte program og (beskeden) økonomi til et værk, der understreger og bekræfter arkitektfagets umådelige virke og relevans.

Bæredygtighedsprisen på 250.000 kroner uddeles til en eller flere arkitekter, som udover at gøre noget særligt for arkitekturen, også har særligt fokus på, at arkitektur, miljø og klima går op i en højere enhed. I år uddeles prisen til Signe Kongebro og Jakob Strømann-Andersen fra Henning Larsens Tegnestue for deres årelange indsats i at udvikle og fremme viden om og anvendelsen af bæredygtige løsninger i tegnestuens virke. Igennem deres engagement og åbne tilgang til samarbejde og videndeling, har de ikke kun været udviklende for Henning Larsens Tegnestue, men også for hele byggebranchen – både i et skandinavisk, men også i et internationalt perspektiv.

I 2021 går Hædersprisen til en person, der har gjort en helt særlig indsats for dansk arkitektur. Prisen på 50.000 kroner går til arkitekt Jakob Brandtberg Knudsen, der udover at være dekan på Det Kongelige Akademi også er ejer af Ingvartsen Arkitekter. Jakob Brandtberg Knudsen modtager Hædersprisen for sit arbejde med, hvordan en arkitektstand fra et rigt udviklet land med overskud, indsigt og talent kan gøre en markant forskel i udsatte områder, hvor en basal sund levestandard ikke altid er mulig. Ved at analysere effekten af arkitektur på indeklimaet og relatere disse faktorer til helbredet – især risikoen for myggebårne smitsomme sygdomme såsom malaria i tropiske områder – skaber han forbilleder for nye boligtyper i områderne.

Den fysiske overrækkelse af arkitekturpriserne for 2021 er blevet slået sammen med overrækkelsen af priserne fra 2020, der blev udskudt på grund af COVID-19. Overrækkelsesceremonien foregår den 15. september 2021 i Glaskuben i København.