,

Nykredits Fond hylder det ”usynlige” arkitektarbejde: Skandinaviens største arkitekturpris sætter fokus på bevarelse af dansk kulturarv

I år uddeler Nykredits Fond de prestigefyldte Arkitekturpriser med temaet kulturarv, restaurering og transformation. Hovedprisen er med sine 500.000 kroner Skandinaviens største og uddeles til en eller flere arkitekter, som – personligt eller gennem deres værker – har gjort noget særligt for byggeriet.

Temaet for dette års priser bliver ofte defineret som det ”usynlige” arkitektarbejde. Men ikke desto mindre kræver dette arbejde både enorm indsigt og specifik viden. Dette års priser går derfor til arkitekter, hvis arbejde har fokus på at bevare den danske bygningsarv og skabe viden på området. 

Og modtagerne er…

Modtageren af Nykredits Fonds Arkitekturpris på 500.000 kroner er Varmings Tegnestue v. indehaver Anne Lene Jørgensen, arkitekt maa. Arkitektfirmaet er specialiseret i restaurering af ældre, bevaringsværdige og fredede bygninger og beskæftiger sig primært med teknisk rådgivning og bistand inden for dette område. Tegnestuen er med sine blot 7-8 medarbejdere en lille tegnestue med store kompetencer. Tegnestuen står blandt andet bag manualen for bevaring, vedligehold og fornyelse af Vestersøhus, der er tegnet af Kay Fisker og C.F. Møllers Tegnestue og opført i 1934-1939. Desuden har Varmings Tegnestue gjort sig bemærket ved restaureringen af Dannerhuset samt restaureringen af Rytterstatuen i København.

Formand i Nykredits Fond, Nina Smith, glæder sig over, at fonden igen kan være med til at sætte fokus på det høje niveau blandt arkitekter i Danmark:

”Vi har en stolt arkitektonisk tradition i Danmark, og Varmings Tegnestue er et glimrende eksempel på, hvordan vi på fineste vis bevarer vores kulturarv. De fortjener derfor den kollegiale anerkendelse, der ligger i at modtage Nykredits Fonds Arkitekturpris”, fortæller Nina Smith. 

Også formand for Nykredits Fonds Prisudvalg, arkitekt Flemming Ibsen, er glad for valget af årets prismodtager: 

”Varmings Tegnestue er en fornem repræsentant for denne højt specialiserede del af arkitektfaget og imponerer med både dyb, faglig viden og en bred forståelse af bevaringsværdierne i vores byggede miljø”.

Et af hovedværkerne fra Arkitekturprismodtager Varmings Tegnestue v. Anne Lene Jørgensen er restaureringen af Dannerhuset i København fra 1875. Tegnestuen har blandt andet også gjort sig bemærket ved istandsættelsen og moderniseringen af Rudersdal Rådhus (Fotos: Varmings Tegnestue)

Ud over hovedprisen på 500.000 kroner uddeler Nykredits Fond også en Motivationspris og en Bæredygtighedspris på 250.000 kroner, samt en Hæderspris på 50.000 kroner.

Motivationsprisen på 250.000 kroner uddeles til en eller flere talentfulde arkitekter, og er en hjælp til at videreudvikle på et allerede synligt talentfuldt arbejde. I år går Motivationsprisen til Anna Mette Exner, arkitekt maa, der siden 2015 har været indehaver af tegnestuen Anna Mette Exner Arkitektur. Tegnestuen arbejder med renovering og ny brug af fredede og bevaringsværdige bygninger, kirkeligt byggeri og landdistriktudvikling. Anna Mette Exner står blandt andet bag renoveringen og revitaliseringen af det nedrivningstruede Gellerup Kulturcenter, der skal omdannes til Kollektivhuset, hvor stedet og arkitekturen skal skabe potentialet som brobygger mellem Gellerup og omverdenen.

Ud over sit projekt med Gellerup Kulturcenter, har Anna Mette Exner også tegnet Mejdal Kirke ved Holstebro.
(Fotos: Anna Mette Exner)

Bæredygtighedsprisen på 250.000 kroner uddeles til en eller flere arkitekter, som udover at gøre noget særligt for arkitekturen, også har særligt fokus på, at arkitektur, miljø og klima går op i en højere enhed. I år uddeles prisen til Rønnow Arkitekter v. Mette Prip Bonné, arktiekt maa., Camilla Løntoft Nybye, arkitekt maa. og Inge-Lise Kragh, arkitekt maa. Tegnestuen modtager Bæredygtighedsprisen for både deres praksis og udgivelse Bæredygtig Byggeskik fra 2018, hvor arkitekterne søger bæredygtige løsninger ved at undersøge den historiske bygningsmasse.

Rønnow Arkitekter modtager Bæredygtighedsprisen 2020 for deres udgivelse af værket Bæredygtig Byggeskik fra 2018, men også deres praksis, hvor de blandt andet har udmærket sig ved at vedligeholde og restaurere Rosenborg Slot og Have i København. (Fotos: Rønnow Arkitekter)

I 2020 går Hædersprisen til en person, der har gjort en helt særlig indsats for dansk arkitektur. Prisen på 50.000 kroner går til Christoffer Harlang, arkitekt og professor ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. Christoffer Harlang har på sin afdeling på KADK forandret forståelsen af kulturarv, restaurering og transformation, og har gennem et særligt kandidatprogram gjort faget ambitiøst og dagsordensættende.

Professor Christoffer Harlang modtager Hædersprisen 2020 for sit kandidatprogram på KADK, der har forandret forståelsen af restaurering og gjort et ellers døende fag relevant.

På grund af coronavirussen er den fysiske overrækkelse af Arkitekturpriserne fra Nykredits Fond udskudt til 2021.