Tidligere på året donerede Nykredits Fond 250.000 kroner til opbygningen af Jyllinges nye kulturhus. Et sted, hvor borgere i alle aldre kan deltage i fællesskabet. Kulturhuset forventes færdigt i løbet af efteråret 2020.

Formanden for kulturhuset, Ole Hannecke, fortæller stolt:

Vi glæder os til at kunne lave noget for byen, for alle. Også for de unge. Det bliver ikke vilde fester – vi har jo naboer – men det skal være et hus, hvor alle skal kunne komme, mødregrupper, yoga, små koncerter, måske for byens ældre

Visionerne for kulturhuset er mange: Et unikt samlingssted for alle byens borgere, med café, udsigtsterrasse, handicapadgang, haveanlæg, og undervisningsfaciliteter i samarbejde med Nationalpark Skjoldungernes Land. Desuden med indbydende lokaler, hvor der skal afholdes et bredt udvalg af frivilligt drevne aktiviteter til gavn for byens borgere og andre interessenter.

Ikke mindre end 56 engagerede borgere har meldt sig som frivillige i Fjordglimt. Det omfattende arbejde med den indvendige renovering har altså ikke manglet dedikation, og utroligt mange har støttet op.

Men på trods af lokalmiljøets velvilje kunne opbygningen af Fjordglimt ikke lade sig gøre, hvis Nykredits Fond ikke havde bevilliget en donation.

Bestyrelsen i Foreningen Fjordglimt fortæller:

Bunden i pengekassen har været faretruende synlig indtil den gavmilde håndsrækning fra Nykredits Fond. Med denne donation kan Fjordglimt slå dørene op i løbet af efteråret og invitere byen ind.

Med en fantastisk beliggenhed, med vid udsigt til fjordens holme og småøer, indrettes Fjordglimt i det oprindelige forsamlingshus fra 1897. Huset har i årenes løb varetaget mange funktioner: Børnehave, museum og samlingssted for ofrene fra stormen Bodil.

Opbygningen af Jyllinges nye kulturhus er et godt eksempel på et projekt, som Nykredits Fond støtter. Nykredits Fond målretter primært sine midler til initiativer, der tages i fællesskab af en gruppe af borgere, har relation til byggeri og som bidrager til at opbygge mere levedygtige landsbyer og inkluderende byområder.

Mange danskere kan formentlig se frem til at holde sommerferie i Danmark i år. Hvis turen går til Jyllands vestkyst, kan man med god grund besøge det nye grønne mødested ved Viborgs Nørresø.

Et byggepladsbanner og en masse maskiner vidner nemlig om, at noget er i gære på søens østlige bred. Blandt andet et madpakkehus, en legeplads og en fornyet bådebro skal skabe glæde til sommer.

Det nye grønne område ved navn Kildekrattet har til formål at styrke det lokale fællesskab i byen.

Navnet Kildekrattet kan ledes tilbage til navnet Kokilden, hvortil bønderne fra de højereliggende gårde førhen trak deres køer. Sidenhen fik grunden en rolle som Asmild-Tapdrup Kommunes badeplads.

I dag skal Kildekrattet være et sted for alle – både til lands og til vands. Området er også oplagt til et lille hvil, hvis man vandrer ad Hærvejen.

Grundejerforeningen Kokilden udtaler:

Viborg Kommune ejer grunden og anlæggene, og den har en samarbejdsaftale med beboerne. Disse har en interesse i at skabe aktiviteter, der skal styrke det lokale fællesskab. Men alle er velkomne. For børnene er her en kærkommen mulighed for at få et naturligt og sikkert forhold til det våde element. Vand er en god drivkraft for fantasien

Nykredits Fond støtter udviklingen af det grønne område Kildekrattet med 300.000 kroner. Projektet forventes at være færdigt i sommeren 2020.

På grund af coronavirus har Nykredits Fond udskudt den officielle overrækkelse af fondens arkitekturpriser til 2021.

Arrangementet er en særlig begivenhed for modtagerne af arkitekturpriserne, deres kollegaer og familier.

Modtager af Nykredits Fonds Arkitekturpris 2020 er Anne Lene Jørgensen, MAA v. Varmings Tegnestue. Anne Lene Jørgensen har i særlig grad udmærket sig med sit fokus på restaurering og bevarelse af dansk kulturarv, som er temaet for dette års arkitekturpriser.

Læs mere om modtagerne af arkitekturpriserne 2020 her.

I år uddeler Nykredits Fond de prestigefyldte Arkitekturpriser med temaet kulturarv, restaurering og transformation. Hovedprisen er med sine 500.000 kroner Skandinaviens største og uddeles til en eller flere arkitekter, som – personligt eller gennem deres værker – har gjort noget særligt for byggeriet.

Temaet for dette års priser bliver ofte defineret som det ”usynlige” arkitektarbejde. Men ikke desto mindre kræver dette arbejde både enorm indsigt og specifik viden. Dette års priser går derfor til arkitekter, hvis arbejde har fokus på at bevare den danske bygningsarv og skabe viden på området. 

Og modtagerne er…

Modtageren af Nykredits Fonds Arkitekturpris på 500.000 kroner er Varmings Tegnestue v. indehaver Anne Lene Jørgensen, arkitekt maa. Arkitektfirmaet er specialiseret i restaurering af ældre, bevaringsværdige og fredede bygninger og beskæftiger sig primært med teknisk rådgivning og bistand inden for dette område. Tegnestuen er med sine blot 7-8 medarbejdere en lille tegnestue med store kompetencer. Tegnestuen står blandt andet bag manualen for bevaring, vedligehold og fornyelse af Vestersøhus, der er tegnet af Kay Fisker og C.F. Møllers Tegnestue og opført i 1934-1939. Desuden har Varmings Tegnestue gjort sig bemærket ved restaureringen af Dannerhuset samt restaureringen af Rytterstatuen i København.

Formand i Nykredits Fond, Nina Smith, glæder sig over, at fonden igen kan være med til at sætte fokus på det høje niveau blandt arkitekter i Danmark:

”Vi har en stolt arkitektonisk tradition i Danmark, og Varmings Tegnestue er et glimrende eksempel på, hvordan vi på fineste vis bevarer vores kulturarv. De fortjener derfor den kollegiale anerkendelse, der ligger i at modtage Nykredits Fonds Arkitekturpris”, fortæller Nina Smith. 

Også formand for Nykredits Fonds Prisudvalg, arkitekt Flemming Ibsen, er glad for valget af årets prismodtager: 

”Varmings Tegnestue er en fornem repræsentant for denne højt specialiserede del af arkitektfaget og imponerer med både dyb, faglig viden og en bred forståelse af bevaringsværdierne i vores byggede miljø”.

Et af hovedværkerne fra Arkitekturprismodtager Varmings Tegnestue v. Anne Lene Jørgensen er restaureringen af Dannerhuset i København fra 1875. Tegnestuen har blandt andet også gjort sig bemærket ved istandsættelsen og moderniseringen af Rudersdal Rådhus (Fotos: Varmings Tegnestue)

Ud over hovedprisen på 500.000 kroner uddeler Nykredits Fond også en Motivationspris og en Bæredygtighedspris på 250.000 kroner, samt en Hæderspris på 50.000 kroner.

Motivationsprisen på 250.000 kroner uddeles til en eller flere talentfulde arkitekter, og er en hjælp til at videreudvikle på et allerede synligt talentfuldt arbejde. I år går Motivationsprisen til Anna Mette Exner, arkitekt maa, der siden 2015 har været indehaver af tegnestuen Anna Mette Exner Arkitektur. Tegnestuen arbejder med renovering og ny brug af fredede og bevaringsværdige bygninger, kirkeligt byggeri og landdistriktudvikling. Anna Mette Exner står blandt andet bag renoveringen og revitaliseringen af det nedrivningstruede Gellerup Kulturcenter, der skal omdannes til Kollektivhuset, hvor stedet og arkitekturen skal skabe potentialet som brobygger mellem Gellerup og omverdenen.

Ud over sit projekt med Gellerup Kulturcenter, har Anna Mette Exner også tegnet Mejdal Kirke ved Holstebro.
(Fotos: Anna Mette Exner)

Bæredygtighedsprisen på 250.000 kroner uddeles til en eller flere arkitekter, som udover at gøre noget særligt for arkitekturen, også har særligt fokus på, at arkitektur, miljø og klima går op i en højere enhed. I år uddeles prisen til Rønnow Arkitekter v. Mette Prip Bonné, arktiekt maa., Camilla Løntoft Nybye, arkitekt maa. og Inge-Lise Kragh, arkitekt maa. Tegnestuen modtager Bæredygtighedsprisen for både deres praksis og udgivelse Bæredygtig Byggeskik fra 2018, hvor arkitekterne søger bæredygtige løsninger ved at undersøge den historiske bygningsmasse.

Rønnow Arkitekter modtager Bæredygtighedsprisen 2020 for deres udgivelse af værket Bæredygtig Byggeskik fra 2018, men også deres praksis, hvor de blandt andet har udmærket sig ved at vedligeholde og restaurere Rosenborg Slot og Have i København. (Fotos: Rønnow Arkitekter)

I 2020 går Hædersprisen til en person, der har gjort en helt særlig indsats for dansk arkitektur. Prisen på 50.000 kroner går til Christoffer Harlang, arkitekt og professor ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. Christoffer Harlang har på sin afdeling på KADK forandret forståelsen af kulturarv, restaurering og transformation, og har gennem et særligt kandidatprogram gjort faget ambitiøst og dagsordensættende.

Professor Christoffer Harlang modtager Hædersprisen 2020 for sit kandidatprogram på KADK, der har forandret forståelsen af restaurering og gjort et ellers døende fag relevant.

På grund af coronavirussen er den fysiske overrækkelse af Arkitekturpriserne fra Nykredits Fond udskudt til 2021.

Danmarks Center for Vildlaks modtog i sidste uge en donation på 50.000 kroner fra Nykredits Fond. Donationen gik til etableringen af en gydebanke for laks i Skjern Å.

Efter bevillingen fra fonden har foreningen bag ansøgningen valgt at navngive gydebanken NykreditBanken. Etableringen skal øge ynglen af vildlaks i åen og på sigt give laksene mulighed for at blive selvproducerende.

Nykredits Fond glæder sig over navngivelsen og ønsker projektet held og lykke fremover.

Der er især mange byggeprojekter, der kan glæde sig over støtte fra Nykredits Fond i denne omgang.  

Fonden har i april måned uddelt 4.375.037 mio. kroner til 29 forskellige projekter i hele landet. Fællesnævneren for langt de fleste af disse projekter er byggeri.

Der er blandt andet stor begejstring på Kegnæs Friskole på Als, hvor fonden har doneret knap 500.000 kroner til nye badefaciliteter på skolen. Det samme gælder i Jyllinge, hvor renoveringen og ombygningen af Fjordglimt Café og Kulturhus nu kan realiseres med en donation på 250.000 kroner fra Nykredits Fond.

Se alle bevillingerne her.

Det er en grundsten i fondens formål at yde støtte til projekter, der har relation til byggeri, boliger og nærmiljø. Med donationerne for april måned er det forventningen, at de støttede projekter vil skabe værdi og bidrage til levedygtige landsbyer og inkluderende byområder.

Næste ansøgningsfrist til Nykredits Fond offentliggøres snarest muligt.

Udbruddet af Covid-19 har ramt det danske samfund hårdt. Det berører også Nykredits Fond og uddelingerne fra fonden.

Bestyrelsens behandlinger af indkomne ansøgninger til Nykredits Fond sættes derfor på pause.

I går meddelte Nykredit og aktionærerne bag koncernen, at udbyttet til Forenet Kredit fra Nykredit-koncernen udskydes på grund af den aktuelle og svære samfundssituation. Læs udmeldelsen her.

Fristen for ansøgninger til Nykredits Fond i denne periode var den 16. marts. Alle, der har indsendt en ansøgning i denne periode har fået direkte besked om den aktuelle situation, og vil få yderligere besked, når situationen er afklaret.

Administrationen for Nykredits Fond arbejder hjemme i øjeblikket. Hvis man har spørgsmål, bedes man derfor undgå at ringe til os og hellere skrive en e-mail til [email protected].

Den store donation er gået til foreningen Cure4Parkinson, som hjælper parkinsonramte med træning, viden og faciliteter.

Donationen har allerede skabt gavn, da Cure4Parkinson afholdt en international kongres i København, hvor formålet var at skabe opmærksomhed på sygdommen.

Talsmand fra Cure4Parkinson Jesper Jerslund fortæller:

Vi kan ikke udtrykke vores taknemmelighed nok for Nykredits Fonds donation. Vi er allerede i gang med at planlægge aktiviteter i 2021, hvor vi har planer om at styrke aktiviteten bordtennis.

Donationen fra Nykredits Fond gør det altså muligt for foreningen at hjælpe deres medlemmer:

Vi har anskaffet cykler som nye medlemmer, eller medlemmer som ikke har råd til selv at anskaffe en cykel, kan benytte sig af og en home trainer

Til at overrække donationen på 100.000 kroner var bestyrelsesmedlem fra Nykredits Fond Louise Mogensen.

Cure4Parkinson lever op til fondens formål, idet foreningen og deres projekt er iværksat af en gruppe af borgere, der sammen skaber et inkluderende fællesskab.

Det var en helt speciel første advent i Hermod Gymnastikforening. Ikke nok med, at den årlige juletræsfest skulle afholdes den dag, så skulle donationen fra Nykredits Fond også overrækkes.

Til at overrække donationen til en helt ny Air Track var repræsentant fra Forenet Kredit og Nykredits Fond Jens Vesterbæk, der selv er fra Bramming.

“Jeg er glad for, at Nykredits Fond giver støtte til helt almindelige foreninger, som der findes mange af i Danmark. Det er svært for foreninger at finde midler i dag, med mindre det har en stor nyhedsværdi. Her gør Nykredits Fond en forskel ved at give pengene tilbage til der, hvor de kommer fra” fortæller Jens Vesterbæk.

Omtrent 200 børn og voksne var samlet i Rørkjær Hallen søndag den 1. december, hvor de overværede overrækkelsen.

Hermod Gymnastikforening blev stiftet i 1905, og er derfor en af Esbjergs ældste foreninger. Foreningen har i mange år været kendt for redskabsgymnastik, og har cirka 650 medlemmer og mange tilbud til alle aldersgrupper.

I december 2019 omdannes Rådhushallen på Odense Rådhus til et magisk eventyr, hvor 139 elever fra Det Kongelige Teater Balletskolen Odense vil nyfortolke H.C. Andersens eventyr ”De Vilde Svaner”.

Forestillingen støttes af Nykredits Fond, der har doneret 95.000 kroner til projektet. Formanden fra fonden udtaler:

Vi er stolte af at støtte Balletskolen Odense, og deres forestilling De Vilde Svaner. Dette projekt hylder især kulturen og inkluderer mange mennesker – både store og små – i nærmiljøet

Til at overrække donationen var Andreas Munch Møller, lokal repræsentant fra administrationen bag Nykredits Fond, Forenet Kredit, og det var Morten Innstrand, kunstnerisk leder på Balletskolen, der tog imod. 

Forstander for balletskolen Inge Fjord er også begejstret for donationen, der løfter dette års juleforestilling til et helt nyt niveau:

Det gavmilde beløb fra Nykredits Fond gør en forskel. Vi er en skole med store ambitioner ikke mindst for vores juleforestilling på Odense Rådhus, og et beløb i denne størrelse er med til at løfte den op i et niveau, hvor vi har mulighed for at kreere nogle særlige kostumer. De er med til at skabe det særlige visuelle udtryk for De Vilde Svaner. En æstetisk smuk og unik danseforestilling baseret på H.C. Andersens eventyr.

Forestillingen De Vilde Svaner finder sted i Rådhushallen, Odense Rådhus, Flakhaven 2.

  • 13. december klokken 17:00 (premiere)
  • 14. december klokken 13:00, 15:00, 17:00
  • 15. december klokken 13:00, 15:00, 17:00